Udhëzimet e Lojës

Lotaria e Garave Virtuale

Rezultatet e garave virtuale përcaktohen nëpërmjet Gjeneruesit Rastësor të Numrave, i certifikuar me Raport Vlerësimin dhe Certifikimin e Gjeneruesit Rastësor të Numrave të datës 19 Maj 2020, të lëshuar nga Laboratori i Përputhshmërisë Testuese GLI (Gaming Laboratories International), në Hollandë, i cili është laborator i Akredituar nga UKAS (Shërbimi i Akreditimit të Mbretërisë të Bashkuar) me standardin ISO/IEC 17025:2017, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 155/2015 “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”.

Matrica e parashikimeve

Lotaria e Garave Virtuale
 

Lloji i parashikimit

          Ju mund të shihni më poshtë llojet e ndryshme të tregut për këtë komplet lojërash me gara. Ju lutemi merrni parasysh që çdo garë ka një numër të ndryshëm lojtarësh dhe kombinimesh të ndryshme.
Fillestarët 6 6 6 8 4
 

 

Parashikimet me Koeficiente Fikse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parashikimet me koeficiente fikse janë një proces i vendosjes së parashikimeve në koeficiente të paracaktuar që do të thotë se ju e dini saktësisht se sa do të fitoni në kohën e vendosjes së një parashikimi, pavarësisht se sa luhaten koeficientët.
 

Fitues

 

 

 

 

 

Vendosni parashikim te një lojtar që do të përfundojë i pari.
 

Vendi (1-2)

 

 

 

 

 

Vendosni parashikim te një lojtar që do të përfundojë i pari ose i dyti.
 

Tregoni (1-3)

 

 

 

 

 

Vendosni parashikim te një lojtar që do të përfundojë i pari, i dyti, ose i treti.
Exacta (Parashikimi) Vendosni saktë duke zgjedhur dy fituesit e parë në rendin e saktë.
Quinella Vendosni parashikim se cili nga të dy del në fund, në çdo rend.
Trifecta Vendosni parashikim se cili nga të tre lojtarët del në fund, në çdo rend.
 

Tek / Çift

 

 

 

 

 

Vendosni parashikim te një lojtar që të përfundojë i pari me një numër tek ose çift të fillimit të lojës.
 

Nën / Mbi

 

 

 

 

 

Vendoseni parashikimin te një lojtar që të përfundojë nën ose mbi (p.sh. Qentë 6, nën = 1, 2 ose 3).
 

 

Sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju mund të vendosni një parashikim te të gjitha kombinimet nga numri juaj i zgjedhur për rezultatin. Nga dy lojtarët e parë (Parashikim – Dyfish minimumi 2 numra që fillojnë lojën) ose tre lojtarët përfundues të parë (Parashikim – Trefish minimumi 3 numra që fillojnë lojën).

Loja e Lotarive të Garave Virtuale
Një seri e lojërave të lotarive të garave virtuale mund të shikohen në formatin video live.

Gjashtë garrues merren nga një short. Pozicionet e para, të dyta dhe të treta të renditjes përcaktohen nga sistemi dhe parashikimet mund të vendosen në lojë në varësi të këtij informacioni.
Parashikime të disponueshme:

  • I Pari
  • Vendi (1-2)
  • Vendi (1-3)
  • I Pari-I Dyti ose I Dyti-I Pari
  • I Treti
  • Tek/Çift
  • Nën/Mbi
  • Sistemi dyfishtë
  • Sistemi i trefishtë
Na gjeni