Rezultatet e lojës

Per Cmimin Special:
020575, 
Per Makine :
026960, 000212, 000108, 014702*
Per çmimin 5,000,000 Lekë
019956*, 041552, 016005, 020604
Per çmimin 3,000,000 Lekë
019488*, 019462, 006481, 011655
Per çmimin 2,000,000 Lekë
040101*,013356, 014254, 016288

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 29 Dhjetor 2019.

Per Cmimin Special:
004208, 
Per Makine :
000061, 000082, 032704, 011303
Per çmimin 5,000,000 Lekë
014249, 008917, 014795*, 017317
Per çmimin 3,000,000 Lekë
038732, 017636*, 046891, 033881
Per çmimin 2,000,000 Lekë
042789,024818, 017416, 010503*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 22 Dhjetor 2019.

Per Cmimin Special:
024195, 014972
Per Makine :
030325, 018785*, 023031, 033113
Per çmimin 5,000,000 Lekë
013203, 040515, 005021, 013214
Per çmimin 3,000,000 Lekë
018404, 041362*, 041925, 014810
Per çmimin 2,000,000 Lekë
030143*, 000453, 033234, 007744

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 15 Dhjetor 2019.

Per APARTAMENT:
029753*
Per Makine :
028125, 034772*, 004581, 009783
Per çmimin 5,000,000 Lekë
037857*, 013245, 007751, 033352
Per çmimin 3,000,000 Lekë
028124, 043592, 043083*, 032903
Per çmimin 2,000,000 Lekë
004569, 034667, 034058*, 002303

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 8 Dhjetor 2019.

Per APARTAMENT:
014457
Per Makine :
017074, 037502, 013831, 028287*
Per çmimin 5,000,000 Lekë
005249, 032641, 005089, 024335*
Per çmimin 3,000,000 Lekë
037504*, 035413, 031003, 009437
Per çmimin 2,000,000 Lekë
035838, 027202, 016212*, 035670

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
 * Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 24 Nëntor 2019.

Per APARTAMENT:
025158
Per Makine :
015902, 026708, 021258, 043362
Per çmimin 5,000,000 Lekë
010952, 002607, 016813, 026459
Per çmimin 3,000,000 Lekë
013069*, 040464, 032910, 013603
Per çmimin 2,000,000 Lekë
034499, 024398*, 040153, 043975

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 17 Nëntor 2019.

Per APARTAMENT:
008760
Per Makine :
033543, 027407, 015711, 005019
Per çmimin 5,000,000 Lekë
041688, 043517, 003976, 009802
Per çmimin 3,000,000 Lekë
043507, 019802, 040153*, 025941
Per çmimin 2,000,000 Lekë
012131*, 045998, 014092, 043512

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 10 Nëntor 2019.

Për MAKINË:
048529, 033406, 017610, 044153
Për çmimin 5,000,000 Lekë
007559, 040913, 028912, 028677
Për çmimin 3,000,000 Lekë
000882, 048457, 028653, 005859
Për çmimin 2,000,000 Lekë
038896, 008727*, 005372, 035105

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 3 Nëntor 2019.

Për APARTAMENT:
032272
Për MAKINË:
045893, 006715*, 000657, 009554
Për çmimin 5,000,000 Lekë
026937, 045000, 026411, 038765
Për çmimin 3,000,000 Lekë
007412*, 021955 011607, 014581
Për çmimin 2,000,000 Lekë
014859, 040053*, 043951, 013290

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 27 Tetor 2019.

Për APARTAMENT:
012047
Për MAKINË:
011017, 038832, 027530, 003689
Për çmimin 5,000,000 Lekë
032922, 004567, 038484*, 011061
Për çmimin 3,000,000 Lekë
042795, 030355, 031323, 020371
Për çmimin 2,000,000 Lekë
001755, 001555, 026487, 001974*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 20 Tetor 2019.

Për APARTAMENT:
036018
Për MAKINË:
038861, 023127, 003191, 008257
Për çmimin 5,000,000 Lekë
008918, 045352, 000810, 036934
Për çmimin 3,000,000 Lekë
032252, 034450, 037945, 006772
Për çmimin 2,000,000 Lekë
030455, 002124*, 027438, 024466

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 13 Tetor 2019.

Për APARTAMENT:
015852
Për MAKINË:
038760*, 042701, 040255, 012828
Për çmimin 5,000,000 Lekë
021311, 037953, 011116, 010967
Për çmimin 3,000,000 Lekë
042456, 044479, 044806, 011751
Për çmimin 2,000,000 Lekë
000601, 017864, 012915, 010963*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘‘Porta e Fatit” të datës 6 Tetor 2019.

Për MAKINË:
075566*, 030635, 070702, 039683
Për çmimin 1,000,000 Lekë
039615*, 011614, 020395, 050927
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
070480*, 029646*, 018198*, 029641*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 23 Qershor 2019.

Për MAKINË:
067499, 005539, 073675*, 075455
Për çmimin 1,000,000 Lekë
033401, 077337, 069306*, 074274
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
009769*, 041727*, 005710, 000339*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 16 Qershor 2019.

Për APARTAMENT:
030043, 079661
Për MAKINË:
001802, 017836, 009361, 045191*
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
025448*, 017739*, 070711

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 9 Qershor 2019.

Për APARTAMENT:
002111
Për MAKINË:
001305, 005941*, 022929, 008214
Për çmimin 1,000,000 Lekë
032755, 013413, 039001, 026523*
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
040791*, 011217, 002605*, 011038

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 2 Qershor 2019.

Për APARTAMENT:
000783
Për MAKINË:
018116*, 049677, 014224, 034117
Për çmimin 1,000,000 Lekë
028376, 051296, 034220*, 005164
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
051223*, 024923, 051823, 017146*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 26 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
005672*, 016722,
Për MAKINË
045040, 028106, 021430, 013583*
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
047299, 030212, 034259

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
 * Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 19 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
037102
Për MAKINË:
030374, 036412*, 018871, 086528
Për çmimin 1,000,000 Lekë
042742, 023301, 011649*, 033692
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
018832*, 020084, 028941*, 024743*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 12 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
087209
Për MAKINË:
082609, 021501, 069020*, 089116
Për çmimin 1,000,000 Lekë
027221, 097505*, 058104, 011580
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
080513, 093105*, 096005*, 024005*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 5 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
053746, 054215, 084001*, 014982
Për MAKINË:
077821, 079059*, 007403, 052921
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
054283, 039737, 087021*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 28 Prill 2019.

Na gjeni