Rezultatet e lojës

Për APARTAMENT:
036018
Për MAKINË:
038861, 023127, 003191, 008257
Për çmimin 5,000,000 Lekë
008918, 045352, 000810, 036934
Për çmimin 3,000,000 Lekë
032252, 034450, 037945, 006772
Për çmimin 2,000,000 Lekë
030455, 002124, 027438, 024466

Për APARTAMENT:
015852
Për MAKINË:
038760*, 042701, 040255, 012828
Për çmimin 5,000,000 Lekë
021311, 037953, 011116, 010967
Për çmimin 3,000,000 Lekë
042456, 044479, 044806, 011751
Për çmimin 2,000,000 Lekë
000601, 017864, 012915, 010963*

Për MAKINË:
075566*, 030635, 070702, 039683
Për çmimin 1,000,000 Lekë
039615*, 011614, 020395, 050927
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
070480*, 029646*, 018198*, 029641*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 23 Qershor 2019.

Për MAKINË:
067499, 005539, 073675*, 075455
Për çmimin 1,000,000 Lekë
033401, 077337, 069306*, 074274
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
009769*, 041727*, 005710, 000339*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 16 Qershor 2019.

Për APARTAMENT:
030043, 079661
Për MAKINË:
001802, 017836, 009361, 045191*
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
025448*, 017739*, 070711

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 9 Qershor 2019.

Për APARTAMENT:
002111
Për MAKINË:
001305, 005941*, 022929, 008214
Për çmimin 1,000,000 Lekë
032755, 013413, 039001, 026523*
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
040791*, 011217, 002605*, 011038

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 2 Qershor 2019.

Për APARTAMENT:
000783
Për MAKINË:
018116*, 049677, 014224, 034117
Për çmimin 1,000,000 Lekë
028376, 051296, 034220*, 005164
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
051223*, 024923, 051823, 017146*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 26 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
005672*, 016722,
Për MAKINË
045040, 028106, 021430, 013583*
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
047299, 030212, 034259

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
 * Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 19 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
037102
Për MAKINË:
030374, 036412*, 018871, 086528
Për çmimin 1,000,000 Lekë
042742, 023301, 011649*, 033692
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
018832*, 020084, 028941*, 024743*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 12 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
087209
Për MAKINË:
082609, 021501, 069020*, 089116
Për çmimin 1,000,000 Lekë
027221, 097505*, 058104, 011580
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
080513, 093105*, 096005*, 024005*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 5 Maj 2019.

Për APARTAMENT:
053746, 054215, 084001*, 014982
Për MAKINË:
077821, 079059*, 007403, 052921
Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
054283, 039737, 087021*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 28 Prill 2019.

Na gjeni