Keno & Galaxy

KENO dhe Galaxy janë lojëra fati, shortet e së cilave hidhen çdo 5 minuta. Për të gjithë ata që ju pëlqejnë të dinë sa më shpejt nëse fitojnë, këto janë lojëra tërheqëse të cilat gjithashtu ofrojnë një marzh të lartë fitimi.

Në çdo short, sistemi automatic i lojës përzgjedh në mënyrë rastësore 20 numra nga 80 që janë gjithsej.  Për të fituar mjafton që disa ose të gjithë numrat e zgjedhur nga Lojtari, të përputhen me 20 numrat e dalë nga shorti. Ju mund të zgjidhni të luani me kombinime / lojra të ndryshme: KENO 1; KENO 2; KENO 3; KENO 4; KENO 5; KENO 6; KENO 7; KENO 8; KENO 9 dhe KENO 10.

Loja Galaxy, mund të luhet veçmas ose me lojrat Keno në një biletë të vetme. Kjo lojë ka një total prej 18 fushash ku 12 fusha përmbajnë numrat nga 1 – 12 dhe 6 fushat e tjera përmbajnë simbole.

Loja Galaxy luhet në seri dhe çdo seri përbëhet nga shorte të ndryshëm. Në lojën Galaxy, çmimi fitohet kur fusha ose numrat dhe simboli i luajtur në biletën tuaj përputhet me fushën ose numrat dhe simbolin që janë përzgjedhur në shortin përkatës.

Na gjeni