Udhëzimet e Lojës

Fito menjëherë me vetëm një gërvishtje!

Bileta Gërvishtëse “GOLD” ofron 2 Lojra në një biletë gërvishtëse dhe çmimin e madh prej 1,500,000 Lekë (të reja), si  edhe shumë çmime të tjera fituese që mund të fitohen në çast me këtë biletë. 

Me biletën gërvishtëse “GOLD” keni 12 Shanse për të fituar!

Si luhet: 

Është shumë e thjeshtë: 

Bileta gërvishtëse “GOLD” ofron 2 Lojra = 2 fusha gërvishtje.

Loja 1: Gërvishtni këtë zonë dhe nëse përputhet cilindo nga NUMRAT FITUES me cilindo nga NUMRAT TUAJ, fitoni ÇMIMIN përkatës.

Zbulo simbolin e  dhe DYFISHO ÇMIMIN.

Loja 2:  Gërvishtni këtë zonë dhe nëse zbuloni simbolin e  , fitoni ÇMIMIN përkatës.

Çmimi i madh i biletës gërvishtëse “GOLD” arrin 1,500,000 Lekë (të reja), si dhe shumë çmime të tjera!

Mesatarisht 1 në 3.35 bileta gërvishtëse “GOLD”, është fituese.

Piramida e çmimeve:

Numri i çmimeveÇmimet fituese në Lekë (bruto)Çmimet fituese në Lekë (neto)
21,500,0001,275,045
10100,00085,045
2550,00042,545
6010,0008,545
180 5,0004,295
2,8503,0002,595
13,4001,7121,500
29,000535500
59,000300300
* Çmimi i biletës “GOLD” është 300 Lekë.
* Kjo seri përbëhet nga   350,000 bileta.

 Si të kërkoni çmimin tuaj:

Ju mund të tërhiqni çmimet deri në 15,000 Lekë në pikën më të afërt të shitjes. 

Çmimet nga 15,001 Lekë deri në 100,000 Lekë, mund t’i tërhiqni në Qendrat e pagesës së çmimeve të mëdha. Pika e shitjes mund t’ju informojë mbi adresat e Qendrave të pagesave të çmimeve të mëdha. Këto adresa mund t’i gjeni edhe në https://lotaria.al/kush-jemi/pikat-e-shitjes/ .
Ju gjithashtu mund të bëni kërkesë për tërheqjen e çmimeve tuaja me anë të një formulari (me biletën gërvishtëse fituese bashkëngjitur) pranë kompanisë Lotaria Kombëtare.

Për çmimet mbi 100,000 Lekë, ju lutem kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit të Lotarisë Kombëtare, në numrin e telefonit 04 451 1000.

Ju lutemi shikoni pjesën e pasme të biletës gërvishtëse për t’u informuar mbi afatin e periudhës për të kërkuar çmimin e fituar.

 

Rregullat e lojës:

Pagesa e çmimeve fituese i nënshtrohet tatimit në burim, në zbatim të ligjit. Prandaj, çdo ndalesë që duhet kryer për llogari të çdo takse të aplikuar, do të mbahet nga vlerat e fituara në mënyrë që t’i transferohet autoriteteve tatimore në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi.  

Rregullat e lojës së biletave gërvishtëse mund  t’i gjeni në pikat e shitjes me kërkesën tuaj, si dhe të publikuara në adresën tonë zyrtare në internet në
www.lotaria.al

Shënime: 

Mosha minimale për pjesëmarrjen në lojërat e Lotarisë Kombëtare, është 18 vjeç.

Pjesëmarrja në lojërat e fatit mund të ndikojë negativisht në gjendjen ekonomike të lojtarit.

Për më shumë informacion drejtohuni në pikën e shitjes më të afërt ose telefononi 04 451 1000.

Na gjeni