Udhëzimet e Lojës

Fito dhe bëhu pjesëmarrës në “TORNADO me para” TV show në Vizion Plus TV.

Kap vetë sa më shumë para që të mundesh dhe janë të tuat.

Shumë mundësi për t’u argëtuar dhe për të fituar.

Mesatarisht 1 në 2 bileta është fituese.

Gërvisht tek të dy zonat për gërvishtje. Nëse në të dyja këto zona, zbulon gjithsej, në total, tre shuma të njëjta, atëherë fiton në çast atë çmim në Lekë.

Nëse zbulon tre simbole të njëjtë si më poshtë, përsëri fiton menjëherë pikërisht atë çmim:

  • Bileta Gërvishtëse 200 Lekë 200l

 

  • Bileta Gëvishtëse 100 Lekë 100l

 

  • Bileta Gërvishtëse 50 Lekë 50l

Ndërsa nëse zbulon tre simbole të njëjtë me Vizion Plus TV Show Vizion, fiton pjesëmarrja në TV show “Tornado me Para”, ku mund të kapësh vetë sa para të mundesh dhe t’i bësh ato të tuat.

Numri i çmimeveÇmimet fitueseMundësia për të fituar ( 1 në …: )
400Pjesëmarrje tek “Tornado me Para” TV Show12,500.00
30100,000166,666.67
90010,0005,555.56
1,3005,0003,846.15
4,0001,1591,250.00
20,000570250.00
50,000335100.00
260,000Bileta Gërvishtëse 200 Lekë19.23
700,000Bileta Gërvishtëse 100 Lekë7.14
1,485,680Bileta Gërvishtëse 50 Lekë3.37

Kjo seri përbëhet nga 5,000,000 bileta.

Çmimi i kësaj bilete gërvishtëse është 100 Lekë.

Si të kërkoni çmimin tuaj

Për çmimet fituese të kategorisë së parë, pjesëmarrje në “TORNADO me para“ TV show, ju lutemi të kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit të Lotarisë Kombëtare, në numrin e telefonit 04 451 1000.

Ju gjithashtu mund të bëni kërkesë për tërheqjen e çmimeve tuaja me anë të një formulari (me biletën gërvishtëse fituese bashkëngjitur) pranë kompanisë Lotaria Kombëtare.

Çmimet deri në 15,000 Lekë, mund t’I tërhiqni në pikën më të afërt të shitjes.

Çmimet nga 15,001 Lekë deri në 100,000 Lekë, mund t’i tërhiqni në Qendrat e pagesës së çmimeve të mëdha. Pika e shitjes mund t’ju informojë mbi adresat e Qendrave të pagesave të çmimeve të mëdha. Këto adresa mund t’i gjeni edhe në www.lotaria.al

Ju lutem shikoni pjesën e pasme të biletës gërvishtëse për t’u informuar mbi afatin e periudhës për të kërkuar çmimin e fituar.

Për më shumë informacion mbi tërheqjen e çmimeve, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit të Lotarisë Kombëtare, në numrin e telefonit 04 451 1000.

Rregullat e lojës:

Pagesa e çmimeve fituese i nënshtrohet tatimit në burim, në zbatim të ligjit. Prandaj, çdo ndalesë që duhet kryer për llogari të çdo takse të aplikuar, do të mbahet nga vlerat e fituara në mënyrë që t’i transferohet autoriteteve tatimore në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi. 

Rregullat e lojës së biletave gërvishtëse do t’i gjeni në pikat e shitjes si dhe të publikuara në adresën tonë zyrtare në internet në www.lotaria.al

 

Shënime:

Mosha minimale për pjesëmarrjen në lojërat e Lotarisë Kombëtare, është 18 vjeç.

Pjesëmarrja në lojërat e fatit mund të ndikojë negativisht në gjendjen ekonomike të lojtarit.

Për më shumë informacion drejtohuni në pikën e shitjes më të afërt ose telefononi 04 451 1000

Na gjeni