RUBINËT

Fiton në çast me një gërvishtje!

Bileta Gërvishtëse “RUBINËT”, shpërndan mbi 25 MILION Lekë çmime fituese në kategoritë e ndryshme … dhe ju mund të fitoni në çast shumë thjesht.

  • Gërvishtni të gjithë fushën e gërvishtjes. Nëse zbuloni tre numra të njëjtë në të njëjtin rresht loje, atëherë fitoni menjëherë ÇMIMIN përkatës për atë rresht loje.
  • Nëse pas gërvishtjes zbuloni simbolin “V” atëherë ju fitoni DYFISHIN E ÇMIMIT përkatës që tregohet në atë rresht loje.

Ju mund të zbuloni disa kombinime fituese brenda së njëjtës biletë gërvishtëse dukepatur kështu argëtim të shumëfishtë me deri në 6 SHANSE për të fituar në një biletë.  Në këtë rast, të gjitha çmimet e kombinimeve fituese mblidhen në një shumë të vetme dhe ju fitoni vlerën totale.

Çmimi i madh arrin 500,000 Lekë (të reja) si dhe shumë çmime të tjera!

Mbi 25 milion Lekë çmime do të shpërndahen nga kjo biletë ku 1 në 4.14 bileta gërvishtëse është fituese.

Shënime:
Mosha minimale për pjesëmarrje është 18 vjeç.
Na vizitoni në të gjitha pikat e shitjes në mbarë vendin.
Periudha për të kërkuar çmimin e fituar të kësaj bilete mbaron sipas njoftimeve zyrtare të kompanisë nëpërmjet faqes zyrtare si dhe në pikat e shitjes të Lotarisë Kombëtare.

Na gjeni