Marrëdhëniet me shtypin

Lotaria Kombëtare sh.p.k.
Rr. “Murat Toptani” 13, Eurocol Kati 6, 1001 Tirana, Albania
Tel: +355 (0) 4 24 72 600
Fax: +355 (0) 4 22 60 622
Email: info@lotaria.al

Na gjeni