Luaj më shumë, Fito më shumë në Loto!

Luaj më shumë, Fito më shumë në Loto!

Vazhdojnë çmimet e shumta bonus, dhuratë në Loto – tashmë deri në 600,000 Lekë të reja në çdo short.

Edhe gjatë muajit Mars do të vazhdojnë të përzgjidhen në çdo short fitues të GARANTUAR:

· 1 Fitues i çmimit të madh promocional në çdo short, tashmë do të ketë mundësi të fitojë 600,000 Lekë të reja nëse bileta që do të përzgjidhet rastësisht si fituese e çmimit të madh promocional ka të luajtura të paktën 2 parashikime në të

· Por nëse bileta e përzgjedhur rastësisht nga sistemi, ka vetëm 1 parashikim në të, lojtari gjithsesi do të fitojë 500,000 Lekë (të reja) .

· Si edhe 5 fitues të tjerë me nga 25,000 Lekë (të reja) secili në çdo short

6 Biletat fituese do të përzgjidhen drejtpërsëdrejti gjatë hedhjes së shorteve në Vizion + TV në mënyrë automatike, rastësore nga sistemi i lojës, midis gjithë biletave Loto të vlefshme për secilin nga shortet respektive.

Shënime:

Mosha minimale për pjesëmarrje është 18 vjeç.

Për më shumë informacion telefononi Shërbimin e Kujdesit për Klientin në 04 451 1000 ose vizitoni pikat e shitjes në mbarë vendin.

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 27 Prill 2017:

0002417274 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002418385 ,0002417112 ,0002417515 ,0002417986 ,0002419413

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 23 Prill 2017:

0002410596 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002414410 ,0002414089 ,0002413989 ,0002411397 ,0002414568

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 20 Prill 2017:

0002406962 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 600,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002410154 ,0002408382 ,0002408872 ,0002408178 ,0002406382

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 16 Prill 2017:

0002403630 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002403116 ,0002404259 ,0002402489 ,0002405916 ,0002405117

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 13 Prill 2017:

0002398287 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 600,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002397426 ,0002398261 ,0002387593 ,0002398004 ,0002398277

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 9 Prill 2017:

0002396415 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 600,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002393009 ,0002393859 ,0002391706 ,0002392032 ,0002391731

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 6 Prill 2017:

0002388352 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 600,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002389000 ,0002390971 ,0002387119 ,0002389145 ,0002390949

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 2 Prill 2017:

0002383673 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 600,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002383703 ,0002382630 ,0002385067 ,0002382479 ,0002383011

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 30 Mars 2017:

0002382018 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002377792 ,0002378415 ,0002379983 ,0002380349 ,0002381162

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 26 Mars 2017:

0002374975 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002374603 ,0002373247 ,0002375218 ,0002375705 ,0002374664

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 23 Mars 2017:

0002370879 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002372112 ,0002369953 ,0002367497 ,0002372333 ,0002369805

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 19 Mars 2017:

0002365998 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002363129 ,0002365882 ,0002364887 ,0002366983 ,0002363273

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 16 Mars 2017:

0002357032 -Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002357382 ,0002352239 ,0002357123 ,0002357479 ,0002360805

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 12 Mars 2017:

0002354956 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002352262 ,0002353934 ,0002356262 ,0002354853 ,0002356230

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 9 Mars 2017:

0002344128 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002347426 ,0002342033 ,0002342090 ,0002345667 ,0002348992

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 5 Mars 2017:

0002338100 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002335603 ,0002336378 ,0002336365 ,0002338410 ,0002339332

Numrat e Biletave Fituese – shorti i datës 2 Mars 2017:

0002329669 – Bileta fituese e çmimit bonus prej 500,000 Lekë (të reja)

Si dhe biletat fituese të çmimeve bonus prej 25,000 Lekë (të reja) secila:

0002334252 ,0002330407 ,0002334068 ,0002331417 ,0002332687

Na gjeni