Viti 2021

Bordi i Çështjeve të Mira pas mbledhjes që zhvilloi vendosi që kalendari kohor për projektet e vitit 2021 do të jetë:

  • Shpallja e njoftimit për pjesëmarrje dhe publikimi i materialeve – 31 Mars 2021.
  • Afati i fundit për dorëzimin e projektpropozimeve – 24 Maj 2021.
  • Afati i fundit për vleresimin e projektpropozimeve – 4 Qershor 2021.
  • Njoftimi dhe publikimi i propozimit/eve fituese – 10 Qershor 2021.

Lidhja e kontrates/kontratave midis subjektit/eve dhe Kryetarit të Bordit të Çeshtjeve të Mira – 21 Qershor 2021

 

Njoftim për pjesëmarrje

Formulari i Aplikimit (Word / PDF)

Kalendari kohor i procesit të përzgjedhjes të projektit/eve dhe lidhjes së kontratës/ kontratave

Kontrata TIP


Na gjeni