Çështjet e mira

Vendim

Bordi i Çështjeve të Mira pas mbledhjes që zhvilloi vendosi që kalendari kohor për projektet e vitit 2021 do të jetë:

  • Shpallja e njoftimit për pjesëmarrje dhe publikimi i materialeve – 31 Mars 2021.
  • Afati i fundit për dorëzimin e projektpropozimeve – 24 Maj 2021.
  • Afati i fundit për vlerësimin e projektpropozimeve – 4 Qershor 2021.
  • Njoftimi dhe publikimi i propozimit/eve fituese – 10 Qershor 2021.

Lidhja e kontratës/kontratave midis subjektit/eve dhe Kryetarit të Bordit të Çeshtjeve të Mira – 21 Qershor 2021

 

Njoftim për pjesëmarrje

Formulari i Aplikimit (Word / PDF)

Kalendari kohor i procesit të përzgjedhjes të projektit/eve dhe lidhjes së kontratës/ kontratave

Kontrata TIP

Njoftim


Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privilegjuara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar,është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse , përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.
Na gjeni