Karriera

Lotaria Kombëtare është gjithmonë e interesuar për profesionistë të rinj apo me eksperiencë të pasur duke ofruar mundësi të barabarta për të gjithë. Nëpërmjet trajnimeve të ndryshme të ofruara nga kompania, ne dëshirojmë të forcojmë më tej aftësitë, njohuritë e çdo punonjësi duke rritur jo vetëm integritetin personal por edhe të vetë kompanisë nëpërmjet profesionistëve. Përmes trajnimeve dhe këshillimeve të gjithanshme, këta të rinj shumë shpejt marrin përsipër përgjegjësinë e vërtetë dhe kryejnë punë cilësore.

Na gjeni