Rezultatet e lojës

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
005672*
016722
045040
028106
021430
013583*
047299
030212
034259

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

 * Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 19 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
037102 030374
036412*
018871
086528
042742
023301
011649*
033692
018832*
020084
028941*
024743*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 12 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
087209 082609
021501
069020*
089116
027221
097505*
058104
011580
080513
093105*
096005*
024005*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 5 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
053746
054215
084001*
014982
077821
079059*
007403
052921
054283
039737
087021*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 28 Prill 2019.

Na gjeni