Rezultatet e lojës

Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
067499
005539
073675*
075455
033401
077337
069306*
074274
009769*
041727*
005710
000339*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 16 Qershor 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
030043
079661
001802
017836
009361
045191*
025448*
017739*
070711

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 9 Qershor 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
002111 001305
005941*
022929
008214
032755
013413
039001
026523*
040791*
011217
002605*
011038

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 2 Qershor 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
000783 018116*
049677
014224
034117
028376
051296
034220*
005164
051223*
024923
051823
017146*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 26 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
005672*
016722
045040
028106
021430
013583*
047299
030212
034259

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

 * Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 19 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
037102 030374
036412*
018871
086528
042742
023301
011649*
033692
018832*
020084
028941*
024743*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 12 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimin 1,000,000 Lekë Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
087209 082609
021501
069020*
089116
027221
097505*
058104
011580
080513
093105*
096005*
024005*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!
* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 5 Maj 2019.

Për APARTAMENT Për MAKINË Për çmimet e tjera në PARA: (200,000 Lekë dhe 500,000 Lekë)
053746
054215
084001*
014982
077821
079059*
007403
052921
054283
039737
087021*

Mbajtësit e këtyre Biletave duhet të kontaktojnë në 0800 0639 për më shumë detaje!

* Këto janë biletat finale fituese të çmimeve përkatëse për çdo kategori, të shpallura gjatë lojës në emisionin ‘Porta e Fatit” të datës 28 Prill 2019.

Na gjeni