Rezultatet e lojës

 • Data e Shorteut: 15 Shkurt 2018
 • Data e Shorteut: 11 Shkurt 2018
 • Data e Shorteut: 8 Shkurt 2018
 • Data e Shorteut: 4 Shkurt 2018
 • Data e Shorteut: 1 Shkurt 2018
 • Data e Shorteut: 28 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 25 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 21 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 18 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 14 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 11 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 7 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 4 Janar 2018
 • Data e Shorteut: 31 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 28 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 24 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 21 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 17 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 14 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 10 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 7 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 3 Dhjetor 2017
 • Data e Shorteut: 30 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 26 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 23 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 19 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 16 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 12 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 9 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 5 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 2 Nëntor 2017
 • Data e Shorteut: 29 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 26 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 22 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 19 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 15 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 12 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 8 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 5 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 1 Tetor 2017
 • Data e Shorteut: 28 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 24 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 21 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 17 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 14 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 10 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 7 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 3 Shtator 2017
 • Data e Shorteut: 31 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 27 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 24 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 20 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 17 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 13 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 10 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 6 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 3 Gusht 2017
 • Data e Shorteut: 30 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 27 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 23 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 20 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 16 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 13 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 9 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 6 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 2 Korrik 2017
 • Data e Shorteut: 29 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 25 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 22 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 18 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 15 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 11 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 8 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 4 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 1 Qershor 2017
 • Data e Shorteut: 28 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 25 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 21 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 18 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 14 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 11 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 7 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 4 Maj 2017
 • Data e Shorteut: 30 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 27 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 23 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 20 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 16 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 13 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 9 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 6 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 2 Prill 2017
 • Data e Shorteut: 30 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 26 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 23 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 19 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 16 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 12 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 9 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 5 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 2 Mars 2017
 • Data e Shorteut: 26 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 23 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 19 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 16 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 12 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 9 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 5 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 2 Shkurt 2017
 • Data e Shorteut: 29 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 26 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 22 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 19 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 15 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 12 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 5 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 1 Janar 2017
 • Data e Shorteut: 25 Dhjetor 2016
 • Data e Shorteut: 22 Dhjetor 2016
 • Data e Shorteut: 18 Dhjetor 2016
 • Data e Shorteut: 15 Dhjetor 2016
 • Data e Shorteut: 11 Dhjetor 2016
 • Data e Shorteut: 8 Dhjetor 2016
 • Data e Shorteut: 4 Dhjetor 2016
 • Na gjeni