Kontakti për mediat

Adresa:        Rr: “Dritan Hoxha”; Nr.39-1; Tiranë, Shqipëri
Tel fix:         +355 4 24 72 600
Mob:            +355 66 40 63 902 / +355 66 40 63 905
Fax:             +355 4 4511001
E-mail:          info@lotaria.al

Na gjeni