Marrëdhëniet me shtypin

Lotaria Kombëtare sh.p.k.
Rr. “Dritan Hoxha”; Nr. 39-1; Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 (0) 4 24 72 600
Fax: +355 (0) 4 22 60 622
Email: info@lotaria.al

Na gjeni