Na kontaktoni

Lotaria Kombëtare sh.p.k.
Rr.    “Dritan Hoxha”; Nr. 39-1; Tiranë, Shqipëri
Tel:    +355 (0) 4 24 72 600
Fax:   +355 (0) 4 22 60 622
Email: info@lotaria.al

Na gjeni